Speider ordbok 

A

Alltid beredt –   Speidernes valgspråk. Sies ofte på slutten av et speidermøte samtidig som man gjør speiderhilsen.

Alltidberedt.no   Speiderbutikk på nettet. Her finnes alt av merker og speiderartikler. Det meste kan kjøpes i krinsens butikk ”Hos Robert”

Allemannsretten  – Allemannsretten er den rett som enhver har på en annen persons eiendom. Flesteparten av disse opprinnelig hevdvunne rettighetene har vært lovfestet siden 1957 gjennom friluftsloven. De er basert på respekt for naturen, og alle besøkende forventes å ta hensyn til bønder, grunneiere og andre brukere, og ivareta miljøet. Reglene om allemannsrett er særegne for Norge og de øvrige skandinaviske land. I de fleste andre land er omfanget av slike regler av langt mindre omfattende karakter.

Ansvar –   En speider viser ansvar for seg selv og andre. Speiderlov § 2

Apehånd –   Apehånd er en dekorativ avslutning av tau. Til mer praktisk bruk kan apehånden brukes som vekt på tauet.

Ass/assistent –   Er en hjelper for leder eller patruljefører, eks patruljeass, troppsass.

Aspirant.   Aspiranter er speidere som er ferdige som småspeidere men ikke tatt opp som
storspeidere. Også de som kommer nye inn i troppen uten speiderbakgurnn.

B

Bardunering –  Teknikk som brukes for å siker store byggverk på leir, brukes også for å sikre og strekke ut duken på telt og lavvoer.

Bekledning –  Som speider er man mye ute. Da er det viktig å kle seg riktig. Speidere lærer om bekledning. Det viktigste prinsippet innen bekledning er trelagsprinsippet.

Bevere –   Bevere er de minste småspeiderne. 1. Storåsen har ikke bevere.

Biuakk –   Biuakken er et byggverk av tremateriell. Det er kun tre vegger og tak og åpning ut der den fjerde veggen skulle vært. I denne åpningen er det som oftest en bålplass. Biuakker blir laget av skogens råmaterialer. Man bruker pinner og trær man finner eller hogger i skogen, knyttet disse sammen med røtter og legger granbar på taket.

BP –  Forkortelse for Sir Robert B  aden-P  owell (1857-1941), speiderbevegelsens stifter.

Brannmannsløft –   Spesiell teknikk ved løfting og bæring av (bevisstløs) person.

Brownsea Island –   Øyen der den første speiderleiren ble arrangert i 1907 i England

Bål –   Viktig element på speidertur. En stabel av brennbart materiale som er påsatt ild, oftest tre, som brukes til forskjellige praktiske formål.  I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild uten tillatelse fra kommunen. Det finnes flere forskjelligeyper, er forklart i egne felt.

Båtmannsknopp –   En allsidig knute som til sjøs brukes det meste. Når den strammes til kan den være vanskelig å få opp.

D

Dagsorden  – Er en liste over aktiviteter som finner sted i løpet av en dag på kurs eller på leir.

E

Ekvidistanse –   Den loddrette avstanden mellom to høydekurver (kotene) på et kart.

ELFUL – Ettårig ledertrening for unge ledere.  Lederkurs som Hordaland krins tilbyr

Enhet –   Gruppen er delt inn i ulike enheter, etter alder. Enhetene er flokk (2. -4. kasse), tropp (5.- 10. kasse), rover (16 år og til 25 +).

Enkelmannspakke  – Førstehjelpsutstyr, er en enkel bandasje som inkluderer kompress. Alltid med på tur.

F

Fettfelle –   Er et hull man graver i bakken som på leir og turer brukes som avløp for oppvaskevann og lignende. Hullet dekkes med kvister og gress.

Flaggreglene –   Sier når flagget skal opp og fires, hvordan flagget skal behandles og oversikt over offisielle flaggdager.

Flokk   Småspeiderflokk.  Enhetsnavn på grupperingen av speidere i 3. og 4. klasse, også kalt Småspeidere

Fonetisk alfabet  – Et fonetisk alfabet  er en standardisert måte å bokstavere ord på.

Forbundet –   Internt omtales ofte organisasjonen som forbundet. I Norge er det to offisielle speiderforbund, NSF og KFUK/KFUM

Forbundskontoret – L  igger i Oslo. Her jobber folk som arbeider med program, informasjon, økonomi, administrasjon, ledertrenig og medlemsvekst

Formålsparagrafen –  Speiderbevegelsen er målstyrt. Den har ett overordnet mål, og det er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan være med og skape en bedre verden for alle.
Norges speiderforbunds formålsparagraf lyder slik:
«Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.»

Førerpatrulje –   En patrulje for alle patruljeførerne og assistentene i troppen.

Førstehjelp –   Det dreier seg om mestre en akutt situasjon med det man har til rådighet. Alle speidere skal ha grunnleggenede ferdigheter i førstehjelp.

Gapahuk –   Lages av et gitter med raier som dekkes med presenning eller granbar. Gapahuk lages for eksempel når speiderne er på haik og trenger ly for vær og vind.

Gilewell –   Gilwell er forbundets videregående og høyeste lederutdannelse. Navnet stammer fra et speidersenter i England, hvor de første lederutdannelsene ble gjennomført.

GPS –  En dings som bruker satellitter til å regne ut din nøyaktige posisjon med stor nøyaktighet. Fåes i mange varianter med og uten kart og også på mobiltelefoner. Kan vise feil ved dårlig satellittmottak som i tett skog, under fjellskrenter eller når det snør tett. Vi har derfor alltid med oss kart og kompass på tur.

Grasrotandelen –   Er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi fem prosent av det de spiller for til laget/foreningen. Kan gjøres her for å støtte oss.

Gruppe –   Noregs speiderforbund er organiset i grupper. Hver gruppe består av flere enheter som tropp, lag og patrulje. 1. Storåsen er en gruppe.

Gruppeleder   L eder for speidergruppen

Gruppeting   Gruppens besluttende organ.

Grunntrening   Kurssammensetning for speiderledere som består av flere trinn og moduler.

H

Haik –   En natt under åpen himmel, med stjernene som titter ned på deg og de andre i patruljen din. På haik drar dere på tur fra en dag til en annen, og bruker kart og kompass til å finne frem! Gapahauk benyttes ofte under en haik ved regnvær.

Hjelpsom –   En speider er hjelpsom og hensynsfull. Speiderlovern § 3.

HRL –  Forkortelse for hjerte- og lungeredning

J

Jamboree  – Er betegnelsen for en internasjonal spedierleir. Hvert fjerde år avholdes det verdensjamboree.

JOTA/JOTI –   Jamboree on the air/ jamboree on the internet er jamboree som foregår hver høst. Da har speidere kontakt med speidere over hele verden via radio eller internett. Dette er et lokalt/nasjonalt arrangement, men det kommuniseres utover våres landegrenser.

K

Karabinkrok –   Krok som kan lukkes sikkert. Brukes til klatring og seiling.

Kart og kompass –   Er viktig å ha med på tur. Med dette utstyret på plass kan man finne retning og vei å gå uansett hvor man måtte være. Kartmappe anbefales på våte dager.

KFUK-KFUM –   KFUK står for Kristelig Forening for Unge Kvinner og KFUM står for Kristelig Forening for Unge Menn.

Knuter  – I speideren lærer man å knytte knuter. Det er viktig å vite hvilke knute som skal brukes til hva. En sikker knute kan være med å redde liv, mens en dårlig knute kan være farlig.

Krets – Alle grupper tilhører en krets som har et kretsstyre, som for eksempel Hordaland Krins En speiderkrets er en samling av speidergrupper i samme geografiske område. Kretsen organiserer fellesarrangement som leirer, konkurranser osv. Kretsen har også ansvar for ledertrening og oppfølging av gruppene.

Kretsleir –  En speiderleir på kretsnivå. De fleste kretser arrangerer hvert fjerde år kretsleir. Antall deltakere varierer fra krets til krets.

Kretsmerke –  Hver krets har sitt eget merke. Medlemmene i en krets bærer merket over venstre lomme på speiderskjorta.

Kretsting –  Er kretsens besluttende organ.

Kvalifikasjonskrav for leder  – Alle ledere og assistenter i NSF- speiderne skal fremvise politiattest, gjennomføre ledertrening, gjennomføre ledersamtalen  og være minst 15 år. Enhetsleder skal være minst 18 år.

Koloni –  Beverkoloni. Enhetsnavn på grupperingen av speidere i 1. og 2. klasse. Kan deles opp i mindre arbeidsenheter – familier.

Korps  –  Seks forskjellige kirkesamfunn og organisasjoner i Norge organiserer sitt speiderarbeid gjennom korps som er tilknyttet Norges speiderforbund. Vi har disse korpsene:

  • Metodistkirkens speiderkorps (MS)
  • Baptistenes speiderkorps (BSK)
  • Det Norske Misjonsforbunds ungdom (NMU)
  • Frikirkens speiderkorps (FSK)
  • Frelsesarmeens speidere (FA)
  • Blå Kors speidere (BK)

Grupper som er tilknyttet korps bruker forkortelsene i tilknytting til gruppenavnet.

L

Lag –  Roverne – speidere over 16 år – er organisert i lag, også kalt roverlag.

Lakenpose –   Pose som legger inni soveposen, så man slipper å vaske hele posen. Om sommeren kan lakenpose være nok å sove i på f. eks hytter. Anbefales for at soveposen skal holde lenger. Svette ødelegger termoegenskapene til soveposen over lengre tid.

Landsleir –   Arrangeres hvert fjerde år og er Norges Speiderforbund sitt største arrangement for alle medlemmer i organisasjonen. Arrangeres på nasjonalt nivå, ofte med over 10 000 speidere.

Latrine –   Do på leir/tur. Enkelt og greit. Ofte en plastdo med din egen lille bås. Slapp av, du slipper å tømme den, det kommer en bil og tar seg av det. Morsomme sjeler kaller av og til jentedoen for Latrine og guttedoen for Latruls. På mindre turer lages det en mer provisorisk variant med pinner og hull i bakken.

Lavvo –   Er et kjegleformet telt. Minner litt om tipi («Indianertelt) bare at lavvo ikke er hjemmelaget og litt mer solid.

Leder –   Ledere er med på å drive speiderarbeidet, enten det er i gruppen, laget eller troppen. Alle NSF- speiderne får i rett alder tilbud om forbundets ledertrening.

Ledertrening –   Kurs for ledere arrangeres av krinsen eller forbundet. Kursene er en innføring i speidermetoden og hva det vil si å være leder.

Ledersamtale –   Samtale mellom nye ledere og gruppeleder. Dette er første skrittet for å bli leder.

Leir – Er speiderårets høydepunkt. Hvert fjerde år er det landsleir. Det er vanligvis kretsleir mellom hver landsleir. Mange grupper har egne leirer de årene det ikke er krets- eller landsleir. Noen reiser til utlandet på leir.

Leirbygging – Hva? Bygge leir? Ligger den ikke der når vi kommer? Joda, leirplassen er der, men sammen skal vi bygge opp leiren med telt, bord, portaler, fettfeller og det hele. Den første dagen på leir går med til byggingen. Det lønner seg å øve på surringer, knuter og trekantprinsippet før dere drar på leiren, da blir det mer fritid.

Leirbål – Leirbål er en morsom kosekveld med andre speidere rundt bålet. Da er det bål, sanger, speiderrop og sketsjer. På leir er det leirbål er nesten hver kveld! Noen leirbål er sammen med de andre i gruppa. Andre kan være med underleiren, og noen leirbål er for alle speiderne på hele leiren. Tenk deg at sju tusen speidere synger samme sang på en gang. Det er stilig, det!  – Leirbål brukes ikke tll matlaging eller brenning av søppel.

Leirbålskappe –   Mange grupper har leirbålskapper som er like for alle medlemmer av gruppa. En leirbålskappe er en stor, varm, lun kappe som du kan ha rundt deg på leirbålet. På ryggen står navnet på gruppa, og du kan dekorere leirbålskappa med merker.

Liggeunderlag –   Brukes til å sove på når man er på tur. Det finnes utallige varianter liggeunderlag. Det viktigste er at det isolerer godt mot kulden fra bakken.

Lilje – Er symbolet for alle guttespeidere i verden. Merket skal plasseres på venstre erme på speiderskjorta.

Livline – Er et langt tau med en pose i enden som kastes ut til mennesker som f.eks har gått gjennom isen. Livlinekasting er en nyttig og artig speideraktivitet.

Logo – Forbundslogoen er vårt kjennemerke.

M

Makramé – er en gammel knyteteknikk som har vært brukt gjennom årtusener.

Mat – Nødvendig tilskudd til kroppen også for speidere

Maur – Er de som er med å gjøre klart til leir, og som rydder opp etter leiren.

Medlemsregisteret – Er et viktig hjelpemiddel for alle gruppe- og kretsledere. Her kan du melde inn og melde ut medlemmer, sende ut kontingentkrav, melde på til turer og kurs, registrere politiattester m.m.

Merker  –  Allerede fra man begynner som speider tar man merker. Merkene er ulike etter tema og alderinndeling. Det er stas å ha mange merker og de sys på speiderskjorta eller leirbålskappen.

Miljøvern – Miljøvern skal sikre eksistensgrunnlaget for planter, dyr og mennesker og kan hevdes å omfatte vern av både naturen (naturvern) og kulturlandskapet, det siste inkludert bygningsvern. Å speide er miljøvern i seg selv. De siste årene har organisasjonen begynt å fokusere mye på dette.

Miljøsertifisering – Forbundskontoret i Oslo er miljøfyrtårnsertifisert. Vi jobber med å miljøsertifisere flere av våre arrangementer.

Mobiltelefon – Er fast inventar hos de fleste i dag. I speideren lærer man at mobiltelefon ikke må brukes som eneste sikkerhet når man er på tur.

N

Natur – Er det viktigste vi speidere har. ”En speider kjenner naturen og verner om den”, heter det i speiderloven.

Norges KFUK-KFUM-speidere  – Er det andre speiderforbundet i Norge, som vi samarbeider med gjennom Speidernes Fellesorganisasjon 

Norges Speiderforbund – Er vårt forbund.

NSF  – Norges speiderforbund.

Nying  – Båltype. Også navn på friluftslivskurs for ledere

Opptakelse – Opptakelse er en seremoni som gir tilhørighet til alle speidere over hele verden. Under opptakelsen avlegger du speiderløfte.

Orientering –  Tur i skog og mark med kart og kompass

P

PA – Forkortelse for patruljeassistent.

Patrulje  – Speiderne er inndelt i patruljer. Patruljene er den viktigste delen av en speidergruppe. Patruljeliv betyr arbeidsfellesskap i små grupper. Samhørigheten bygges ved at patruljen arbeider sammen over tid. Det er en vekselvirkning mellom samarbeidet i patruljen og den enkeltes egen utfoldelse. Speideren skal føle trygghet i å oppleve seg selv som en nødvendig del av patruljen. Speideren lærer av å bli ledet av og selv lede jevnaldrende speidervenner.

Patruljeassistent – Hjelper patruljeføreren med å lede patruljen.

PAKO   – Patruljekonkuranse

Peff/ Patruljefører – Hver patrulje har en patruljefører som leder patruljen.

PF – Forkortelse for patruljefører.

PF-kurs – er endel av lederopplæringen for patruljeførere.

Pionering – er å lage byggverk ved hjelp av raier og tau.

Politiattest – Må alle ledere og tillitsvalgte over 15 år ha for å få være speiderledere.

Primitiv mat – Er mat som enkelt kan lages på bål

Primus – Er et kokeapparat som kan brukes på turer og leirer. Opprinnelig var primus et kokeapparat som bruker parafin som brennstoff, men nå brukes ordet  for kokeapparat som bruker gass også.

Raier -Trestokker i passe lengde og tykkelse som brukes til pionering og byggverk.

Revelje – En gammel dårlig tradisjon, men brukes fremdeles for å få speiderne opp om morgenen –   varsle at en ny dag er i gang.

Rekruttering –  Tilvekst av nye medlsmer

Rosignal – En lyd, gjerne en melodi, som spilles hver kveld over hele leiren. Tegnet på at det er på tide å gå og pusse tennene og ta en tur på latrina før du kryper ned i soveposen i teltet. En liten stund etterpå kommer lang tone, som betyr at det skal være helt stille så alle får sove.

Rover – Arbeidsgren for speidere som har fullført 10. klasse.

Røykvender – Smart sak som brukes til å snu røyken ved bålet hvis den blåser feil vei. Har ikke gruppa en egen, kan den alltids lånes av nabogruppa.

S

Scout – Det engelske ord for speider.

Scoutface – Ligner på facebook. Nettverk på internett hvor speidere kan komme i kontakt med andre speidere.

Scouts Own – Speiderandakt, gjerne med innhold fra speiderarbeidet.

Sisal – Sisal kommer fra en tropisk plante, og er en av verdens aller sterkeste naturfibre. Den brukes ofte i tauverk som speidere bruker til surringer.

Sjøspeiding – Er speidere som legger spesiell vekt på maritime aktiviteter.

Speideren -Medlemsblad som alle medlemmer får

Speiderbasen – En database med treningsprogram, tips og ideer som vil gjøre det lettere og morsommere for deg å planlegge og gjennomføre møter og turer. Se www.speiderbasen.no.

Speiderbønn -Bønnen som vi synger eller leser, gjerne for å markere avslutningen på et speidermøte. Ble skrevet av Hans Møller Gasmann i 1911.

Speiderdrakt – Består av speiderskjorte og skjerf og viser at vi er en samlet bevegelse med medlemmer i alle aldre og felles identitet.

Speiderhilsen – Tre fingre i panna, mens tommel og lillefinger formes til en sirkel. De tre fingrene står for hvert av punktene i speiderløfte. Sirkelen symboliserer det internasjonale speiderfellesskapet.

Speiderkniv – Er et allsidig redskap som alltid må være med på tur.

Speiderloven – Forteller oss hvordan vi skal være mot våre medmennesker, hvordan vi skal utvikle oss selv og hvordan vi skal være åpne for det Gud har å gi oss. Speiderloven er felles for alle verdens 40 millioner speidere. Loven som ikke sier hva en speider skal, men hva en speider er.

Speiderløftet – Løftet som vi avgir når vi blir tatt opp som speidere, og som vi gjentar årlig på St. Georgsdagen. I speiderløftet lover vi å gjøre vårt beste i alle situasjoner.

Speiderskjerf – Er en del av speiderdrakten

Sofaspeider – En passiv speidertype som trives best i sofaen.

St .Georgsdagen – Feires 23.april hvert år til minne om St.Georg som er speidernes forbilde. Dagen for løftefornyelse verden over. Til minne om det godes kamp og seier over det onde

Stemmerett – Alle medlemmer som er fylt 12 år kan være medlem av tingene (gruppeting, kretsting og landsting), og er valgbare til alle tillitsverv.

Stifinner – Speidere som går på skolens 4.-5. trinn

Speidermetoden – Består av åtte elementer og utgjør helheten i speiderarbeidet.

T

Tenkedagen – 22. februar. Speidere over hele verden feirer den felles fødselsdagen til Olave Baden Powell og Sir Baden Powell, grunnleggeren av speiderbevegelsen. På Tenkedagen (Thinking Day) går tankene til speidere over hele verden.

Treningsprogram   – Pedagogisk aktivitetsprogram for speidere. Viktige punkter her er mål, progresjon og utfordringer tilpasset den enkelte speider.

Tropp – Speidertropp. Enhetsbetegnelse for gruppering av speidere mellom 5. og 10. klasse. Kan deles i Stifinner (5.-7.) og Vandrer (8.-10.)

Troppsleder – Hovedleder for troppen

Trykkbandasje  – Består av gasbind og kompress, og en stein, pinne eller lignende som man kan legge trykk på en skade som blør mye.

Tyrkerknop – Er en knute som blant annet brukes til skjerfknute.

Trangia – Også kalt stormkjøkken. Opprinnelig svensk fabrikat, men finnes nå i utallige kopier. Varmer mat, også i kraftig vind.

Trekløver Gilwell kurs – Er forbundets videregående og høyeste lederutdannelse. Navnet stammer fra et speidersenter i England, hvor de første lederutdannelsene ble gjennomført.

U

Ulveunge – Benevnelse som også brukes om småspeidere

Utmark  – Utmark er i prinsippet alt areal som ikke defineres som innmark. Betegnelsen omfatter det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell i Norge. Begrepet brukes i friluftsloven, som betegnelse på områder der enhver har utstrakte rettigheter, blant annet til ferdsel.

UT- systemet –   er et rutenett av ruter som er 100×100 km. Det er dette rutenettet du ser som blå tynne linjer på turkart og 1: 50 000- kartene.

V

Valgspråk – Vårt valgspråk er «Alltid beredt», speidernes «leveregel».

Vandrer – Arbeidsgren for speidere som går i 6.-10. klasse.

Vekst –   Et satsingsområde i strategiplanen Fremtiden.

Vennskap – En speider er en god venn. Speiderlovens §4

Vennskapsgrupper – En rekke norske speidergrupper har vennskapsgrupper i andre land som de stadig har kontakt med og som besøker hverandre fra tid til annen.

Vennskapsleirbål – På leir inviterer man en annen gruppe på leirbål. Disse leirbålene kalles vennskapsleirbål.

Verdensmerker – De to verdensforbundenes merker som vi bærer på drakten som symbol på medlemskap. WAGGS og WOMS

Verdensorganisasjonene – NSF-speiderne er medlemmer av to av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner, WAGGGS, WOSM.

Verdenssenter – WAGGGS har fire verdenssentre, i England, Sveits, Mexico og India:
Our Chalet, Adelboden, Sveits
Pax Lodge, London, England
Sangam, Pune, India
Our Cabaña, Cuernavaca, Mexico

WOSM har to verdensentre, i Sveits og i Kairo:
Kandersteg
Cairo intrernational scout senter

W

WAGGGS – WAGGGS står for World Association of Girl Guides and Girl Scouts. WAGGGS har 10 millioner medlemmer i 144 land. Jentenes verdensforbund. Kun medlemskap for jenter

WOSM – WOSM er forkortelsen for World Organization of the Scout Movement. WOSM har ca 28 millioner medlemmer fordelt på 154 land. Guttenes verdensforbund. Jenter kan også være medlem av WOSM.